Goodyear d.o.o.
Ervenička 23 | 32100 Vinkovci | Hrvatska |

Dobrodošli na stranicu

Goodyear d.o.o.Predmet poslovanja


- proizvodnja zaštitne i radne odjeće
- proizvodnja radnih rukavica za sve namjene
- proizvodnja pčelarske zaštitne odjeće i rukavica
- šivanje radne odjeće po mjeri
- distribucija ostale radne opremeOsnovni podaci


Goodyear d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Vinkovci, Ervenička 23
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod br:030009101
MB:00251631, OIB:01098256741
Telefon:032/363-732
e-mail:goodyear.htz@gmail.com